Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2017. október 13., péntek 09:21

Hatósági ügyek, ügyleírások

Írta: 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ügykörök

2019. évi építésfelügyeleti ellenőrzési terv

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

A gyermek nevének megállapítása 

Áldozatsegítés 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Apasági, anyasági perek

Családbafogadás

Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

Előzetes jognyilatkozat felvétele

Gondnok jognyilatkozatának jóváhagyása

Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelése

Gondnokság alá helyezési per

Gyám kirendelése

Gyámnevezés, gyámságból kizárás

Gyermektartásdíj megelőlegezése

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Igazolatlan iskolai mulasztás

Jogi segítségnyújtás

Kapcsolattartás rendezése, megváltoztatása, szüneteltetése, megvonása

Kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági határozat végrehajtása

Képzelt szülő adatainak megállapítása

Kiskorú házasságkötésének engedélyezése

Kiskorú iskolájának, életpályájának kijelölése

Megállapodás szülői felügyeleti jog gyakorlásában

Nevelésbe vétel

Otthonteremtési támogatás

Örökbefogadás előtti eljárás alkalmasság megállapítása

Örökbefogadás engedélyezése

Örökbefogadás felbontása

Örökbefogadhatóvá nyilvánítás

Számadási ügyek

Származás megismerésével kapcsolatos eljárás

Születendő gyermek családjogi helyzetének rendezése

Szülői hozzájárulás örökbefogadáshoz

Szülői jognyilatkozatok jóváhagyása

Támogatott döntéshozatal

Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása

Utógondozás

Utógondozási ellátás

Védelembe vétel

Zárlat elrendelése és zárgondok kirendelése

Hatósági Osztály

Általános igazgatás

Szabálysértés ügyleírás

Társasházkezelői ingatlankezelői tevékenység bejelentése nyomtatvány

Üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői szolgáltatók nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele ügyleírás

Kérelem temetkezési szolgáltatási tevékenység végzéséhez

A panasz, és a közérdekű bejelentés vizsgálata ügyleírás

Hadigondozás

Hadigondozás eljárásrend

Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához

Igénybejelentés temetési hozzájáruláshoz hadirokkant halála esetén

Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

Igénybejelentés hadigondozásba vételhez

Köznevelés

Az egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vételI eljárása

Az egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése

Egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények működési engedélyének kiadásával, módosításával kapcsolatos eljárás

Szakvélemény felülvizsgálati kérelem elbírálása

Tanköteles kor betöltése előtti tankötelezettség megkezdésének engedélyezésére irányuló eljárás

Tanköteles korú tanuló részére nevelési-oktatási intézmény kijelölése

Szociális ellátás

Aktív korúak ellátása kérelem

Aktív korúak ellátása ügyleírás

Ápolási díj kérelem

Ápolási díj ügyleírás

Ápolási díj megállapításához szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyleírás

Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem

Gyermekek otthongondozási díjának megállapításához szakmai vélemény

Gyermekek otthongondozási díjának és ápolási díj megállapításához háziorvosi igazolás

Gyermekek otthongondozási díjának és ápolási díj megállapításához intézménylátogatási igazolás

Gyermekek otthongondozási díjára jogosult szülő egészségügyi okból történő akadályoztatottságának megállapításáról szakmai vélemény

Időskorúak járadéka kérelem

Időskorúak járadéka ügyleírás

Közgyógyellátás ügyleírás

Közgyógyellátás gyógyszerkeret KÉRELEM 

Közgyógyellátás megállapításához háziorvosi igazolás

Közgyógyellátás kérelem

Közlekedési kedvezmény KÉRELEM 

Közlekedési kedvezmény tájékoztató

Közlekedőképesség minősítés kezdeményezése akadálymentesítési támogatás igényléséhez

Nyilatkozat jövedelmi helyzetről

Nyilatkozat gyermeküket elváltként, egyedülállóként nevelő szülők részére

Nyilatkozat akadálymentesítési támogatáshoz

Szakvélemény felülvizsgálati kérelem elbírálása

Ügysegédek ügyfélfogadása

Kormányablak Osztály

Kormányablak Osztály ügykörök

Népegészségügyi Osztály

 Népegészségügyi Osztály ügyfél tájékoztatók