Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatalon belüli szervezeti átalakítás miatt weboldalunk is megújult, az előző tartalmakat megtekintheti régi weboldalunkon.

 

 

2018. július 27., péntek 08:53

Hatósági ügyek, ügyleírások

Írta: 

Feltöltés alatt!

Kormányablak  ügyek

Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2015 2014.12.11
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2016 2016.02.10
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2017 2016.12.09
Egyéni Vállalkozók ellenőrzési terve 2018 2017.12.20
   

Hatósági ellenőrzési tervek

Hatósági Ellenőrzési terv 2015. 2014.12.11
Hatósági Ellenőrzési terv 2016. 2016.02.09
Hatósági Ellenőrzési terv 2017. 2016.12.09
   

 

Szociális ügyek-nyomtatványok

Vagyonnyilatkozat 2018.12.14
Ápolási díj megállapításához igazolás_intézmény tölti ki! 2018.07.25
Nyilatkozat jövedelmi helyzetről 2018.07.25
Nyilatkozat aktív korúak ellátásához 2018.07.25
Nyilatkozat 2018.07.25
Közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem 2018.12.14
Kérelem ápolási díj megállapítására 2018.07.25
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 2018.07.25
Igazolás szakvélemény pótdíjhoz 2018.07.25
Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem 2018.07.25
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság -  kérelem 2018.12.14

 

Időskorúak járadéka iránti kérelem 2018.12.14
Igazolás intézmény látogatásról_GYOD_ÁPD 2018.12.14
Aktív korúak ellátása iránti kérelem 2018.12.14
Ápolási díj iránti kérelem 2018.12.14
Ápolási díj szakvélemény 2018.12.14
Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem 2018.12.14
Gyermekek otthongondozási díja szakvélemény 2018.12.14
Háziorvosi igazolás_GYOD_ÁPD 2018.12.14
Háziorvosi igazolás_Közgyógyellátás 2018.12.14
Közgyógyellátási igazolvány tartalma 2018.12.14
Szülő akadályozottsága_szakvélemény_GYOD 2018.12.14
 

 


 

Nyilatkozat a szociális és gyermekvédelmi ellátások elszámolásához 2019. évre 2019.01.15

 

 

Jogi segítségnyújtás

Jogi segítségnyújtáshoz kérelem nyomtatvány 2018.07.30

 

Egyéb hatósági ügyek

Kérelem hadigondozotti eljáráshoz 2018.07.27
Hadigondozás tájékoztatás 2018.07.27
Hadigondozás egyösszegű támogatás 2018.07.27

 

 

Gyám ügyek

Családbafogadás 2014.09.15
Cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal

2014.09.15
Cselekvőképességet érintő gondnokság 2014.09.15
Gondnoki számadás 2014.09.15
Gyámi fenntartásos betétben pénzelhelyezés illetve pénzfelvétel 2014.09.15
Gyámi számadás 2014.09.15
Gyámnevezés és gyámságból való kizárás 2014.09.15
Gyámság 2014.09.15
Gyermek végleges külföldre távozása 2014.09.15
Gyermektartásdíj megelőlegezés 2014.09.15
Ideiglenes hatályú elhelyezés 2014.09.15
Kapcsolattartás szabályozása 2014.09.15
Kapcsolattartás végrehajtása 2014.09.15
Kapcsolattartási jog korlátozása, szünetelése és megvonása 2014.09.15
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 2014.09.15
Kiskorú ingatlanának megterhelése, elidegenítése 2014.09.15
Nevelésbe vétel 2014.09.15
Otthonteremtési támogatás 2014.09.15
Örökbefogadás 2014.09.15
Szülői felügyeleti jog feléledése 2014.09.15
Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján 2014.09.15
Szülői ház elhagyása 2014.09.15
Szülői jognyilatkozat jóváhagyása 2014.09.15
Utógondozói ellátás 2014.09.15

Foglalkoztatási  ügyek

Álláskeresési járadék 2014.09.23
Álláskeresők nyilvántartása 2014.09.23
Csoportos személyszállítás támogatása 2014.09.23
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 2014.09.23
Foglalkoztatást elősegítő képzés 2014.09.23
Helyközi utazás támogatása 2014.09.23
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.09.23
Humánszolgáltatások 2014.09.23
Költségtérítés 2014.09.23
Közérdekű munka 2014.09.23
Lakhatási támogatás 2014.09.23
Munkaerőigények bejelentése 2014.09.23
Munkahelymegőrzés támogatása 2014.09.23
Munkaközvetítés 2014.09.23
Munkaviszonyban állók képzési támogatása 2014.09.23
Nyugdíj előtti segély 2014.09.23
Start mintaprogram keretében történő közfoglalkoztatás 2014.09.23
Vállalkozóvá válás támogatása bérjellegű 2014.09.23
     

Földhivatali  ügyek

Földhivatal ellenőrzési terve 2018. 2017.12.23
Vonatkozó hatályos jogszabályok 2018.02.12
Nyomtatványok 2018.02.12
Adatszolgáltatás 2018.02.12
   

 

2018.12.14