Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

2013. március 20., szerda 09:27

Fogyasztóvédelmi Osztály

Írta: 

 

epulet1

3100 Salgótarján, Mérleg u. 2

levelezési cím: 3100 Salgótarján, Postafiók 308.
Telefon: +36 32/511-116
Telefax: +36 32/511-118
 

 

Vezető neve Beosztása Telefon e-mail
Szomszéd Tamás főosztályvezető 06(32)511-115 e-mail
Kolosiné dr. Lászlók Anett osztályvezető 06(32)511-117  
 
Ügyfélfogadás
Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30

 

 

 

·         A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján:

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével -

-      a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,

-      a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,

-      a fogyasztói csoporttal,

-      a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint

-      a vállalkozásnak a békéltető testületre vonatkozó 17/A. § (1a) bekezdése szerinti tájékoztatási, valamint a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.

A fentiekben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi

-      az áru fogyasztók számára való értékesítésére,

-      a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,

-      a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,

-      a fogyasztói panaszok intézésére,

-      a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,

-      a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá

-      a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 

 • Gondoskodik az NFH Ellenőrzési és Vizsgálati Programjának pontos és szakszerű lebonyolításáról, különös tekintettel az egységes jogalkalmazásra és a jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására.
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3.§-ban, 5.§ (2)-(4) bekezdésében, 6.§ és 7.§-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén eljár
 • A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szól 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 4.§ (2)-(4) bekezdésében és 5.§-ában előírt rendelkezések megszegése esetén eljár.
 • Az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet 3.§ (1)-(4) bekezdésében és 4-5.§-ban foglalt rendelkezések betartását ellenőrzi és eljár azok megszegése esetén. 

 

 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak betartását ellenőrzi és eljár azok megszegése esetén.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak betartását ellenőrzi és eljár azok megszegése esetén.
 • Mint piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az áru biztonságosságára vonatkozó, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Pftv.), valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények betartását, és jogsértés esetén a Pftv-ben, a Korm. rendeletben és az Fgytv.-ben meghatározott eljárást lefolytatja;
 • Ellátja a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését, ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén;
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Vet.) meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén;
 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Get.) meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználó szembeni jogsértések esetén.
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén.
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben, meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén.
 • A zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletben foglalt hatáskörében eljárva közigazgatási eljárást folytat le a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén.
 • A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén.
 • A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén.
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (2) és (4) bekezdésében, az 5/C. §-ban, a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén eljár.
 • Eljár a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 • Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
 • Az NFH-n keresztül részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban;
 • Az NFH-n keresztül kapcsolódik a közösségi gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén;
 • Amennyiben az áru forgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az értékesítését, vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy különleges feltételhez kötik, tájékoztatnia kell az NFH-t;
 • Ellátja a 2006/2004. EK rendelet végrehajtását az Fgytv. 43/A §-ában felsorolt irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző európai közösségen belüli jogsértések tekintetében
 • Ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, valamint Hatósági Tanácsadó Irodát és rezsipontot működtet.
 • Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez, és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez.
 • Fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentethet meg.
 • Támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését.
 • Módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében.
 • Prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatot lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

 

 

A fogyasztóvédelem tevékenységéről bővebb információ  a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján található. 

 
 
 
 
 

Látogató számláló

16721869

IP cím: 3.229.142.175
Idő: 2020-01-29 02:01:31

Képek Nógrádról