Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

Administrator

Administrator

2013. november 22., péntek 10:30

Szervezeti, személyzeti adatok

TIOP-3.3.1/A-12/2 „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés”

 

A projekt neve: „A Nógrád megyei akadálymentes kormányablakok kialakítása”

A projekt kódja: TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0004

A projekt időtartama: 2013.02.01. –2014.07.31.

Támogatási összeg: 117.500.000 HUF

Előzmények

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretén belül 2011. január 1-jén megnyílt első 29 kormányablak működésének tapasztalatait is felhasználva folyik a teljes, országos hálózat kialakításán dolgozó szakértői csoportok munkája.

A meglévő ügyfélszolgálatok mellett a legtöbb okmányirodában, valamint számos vasúti pályaudvar bizonyos helyiségeiben is kormányablakok nyílnak.

A Kormány elkötelezett a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításamellett, az EU irányelveivel is összhangban. Ezt hivatott megvalósítani a TIOP-3.3.1.A jelű projekt a kormányablakok akadálymentesítése révén.

Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a különféle (fizikai, érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élők számára biztosítanak olyan körülményeket, amelyek lehetővé teszik számukra azon tevékenységek elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak.

Az akadálymentesítés jogi hátterét az esélyegyenlőségi törvény (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) adja, amely megköveteli az önálló életvitel és a társadalmi életben való aktív részvétel biztosítását a fogyatékossággal élők számára.

A projekt célja, célcsoportja

A projekt célja az intézményrendszer teljes körű akadálymentesítése, ezáltal a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők megfelelő ellátásának megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása – az életminőség javítása mellett – az aktív álláskeresést és munkavállalást is segíti és támogatja.

A projekt keretében prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének biztosítására. A projekt keretében a kormányhivataloknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az „egyablakos ügyintézés”-t megvalósító pontjainak akadálymentesítése történik meg, annak érdekében, hogy az ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

Fő cél a fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, járókerettel közlekedő, továbbá nagycsaládos, babakocsival közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek vagy gyermekek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének megteremtése.

Célcsoportok

Fogyatékos személyek, valamint az időskorú, járókerettel közlekedő, nagycsaládos, babakocsival közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból (átmenetileg) akadályozott felnőttek és gyermekek.

Forrás: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

HÍREK

2013. augusztus 22., csütörtök 08:26

Hirdetmény

2013. március 21., csütörtök 12:02

Jogi és Perképviseleti Osztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Jogi és Koordinációs Főosztály

Jogi és Perképviseleti Osztály

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Perképviseleti Osztály
Cím 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
Levelezési cím 3100 Pf.:265
Telefon 06-32-620-702
Fax 06-32-620-713
E-mail {kukac}nograd.gov.hu

 

Név Beosztás Telefonszám
dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető 32/620-705
Károsi Andrea főosztályvezető-helyettes 32/620-761
Hegedűsné dr. Pál Judit osztályvezető 32/620-781
Gordos Annamária ügyintéző 32/620-799

 

 

 

 

2013. március 21., csütörtök 09:41

Kormánymegbízotti Kabinet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet

 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet
Cím 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.
Levelezési cím 3100 Pf.:265
Telefon 06-32-620-702
Fax 06-32-620-713
E-mail hivatal{kukac}nograd.gov.hu

 

Név Beosztás Telefonszám
dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 06-32-620-702
dr. Kalocsai Péter főigazgató
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott

Kormánymegbízotti Kabinet

Név Beosztás Telefonszám
Ferencz Orsolya kormánymegbízotti koordinációs referens 06-32-620-702
Szabó Zsuzsanna kormánymegbízotti személyi aszisztens
Andó Ákos sajtó referens

Állami Főépítész

Név Beosztás Telefonszám
Domonkos György állami főépítész 06-32-620-730
Fancsik Mária   06-32-620-733

 

 

2013. március 21., csütörtök 08:52

Belső Ellenőrzési Osztály

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Belső Ellenőrzési Osztály

 

megyehza

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály
Cím 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Levelezési cím 3100 Pf.:265
Telefon 06-32-620-791
Fax 06-32-620-713
E-mail bocsi.beata{kukac}nograd.gov.hu

 

Név Beosztás Telefonszám
Bocsi Beáta pénzügyi belső ellenőr 06-32-620-791
Bartus Anita belső ellenőr 06-32-620-756
Petroveczné Kürtösi Anita belső ellenőr (Szécsényi JH) 06-32-573-020/107

 

2013. március 20., szerda 10:46

Informatikai Osztály

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Informatikai Osztály

Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.
Telefon: 06 (32) 620-703
Telefax: 06 (32) 620-715
e-mail

Bőze Balázs főosztályvezető-helyettes 06 (32) 620-703
Bánszki János informatikus 06 (30) 815-2039
Buda Péter informatikus 06 (32) 620-528
Csala Ildikó informatikus 06 (35) 501-333
Goldperger András informatikus 06 (32) 620-739
Hegedűs Gábor informatikus 06 (32) 620-797
Hűvös Katalin informatikus 06 (32) 620-795
Kacsák Jánosné informatikus 06 (32) 620-774
Mecseki István informatikus 06 (30) 815-2040
Molnár Ottó informatikus 06 (35) 501-370
Persik Gábor informatikus 06 (32) 422-616
Simon Adolf informatikus 06 (32) 620-771
Strubel Zsolt informatikus 06 (32) 620-792
Szabó Kálmán informatikus 06 (32) 521-299
Szávai Ferencné informatikus 06 (32) 620-704
Tóth Péter informatikus 06 (32) 523-249

 

 

Az Informatikai Főosztály feladatai:

44. § A Kormányhivatal az informatikai feladatok körében üzemelteti a Kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátja

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes informatikai feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

d) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

e) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

f) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

g) az egyéb jogszabályokban meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes informatikai feladatokat;

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott - ügyrendben megjelölt - egyes ellenőrzési feladatokat.

Közigazgatási alapvizsga

Vonatkozó jogszabályok

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselők jogállásáról

2012. évi V. törvény a közszolgálati törvénnyel összefüggű átmeneti, módosuló és hatályát vesztő jogszabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Vizsgára kötelezettek köre

A köztisztviselő/kormánytisztviselő (továbbiakban együtt: köztisztviselő) fogalmazó besoroláshoz (felsőfokú végzettség) egy éven belül, előadó besoroláshoz (középfokú végzettség) két éven belül közigazgatási alapvizsga letételére kötelezett. A határidő elmulasztása a jogviszony megszűnését vonja maga után.

A vezetői megbízással nem rendelkező politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet.

A vizsgakötelezettséget és teljesítésének határidejét a munkáltató köteles a kinevezési okmányon feltüntetni.

A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés, valamint a tartós külszolgálat időtartama.

Közigazgatási alapvizsgát nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet.

  • polgármester, önkormányzati képviselő
  • Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos állományú katonai jogviszonyban állók
  • Hszt. XXI. fejezet – polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

A nem közszolgálati jogviszonyban állók esetében nincs határidő, a közigazgatási alapvizsga letétele nem kötelezettség, hanem egy lehetőség.

 

Mentességek

Mentesül a közigazgatási alapvizsga letételi kötelezettség alól az aki

a) jogi, közigazgatási, rendészeti képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon felsőfokú végzettséget szerzett, vagy

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2012. szeptember 1-jét követően katonai alap- és mesterképzésben szerzett végzettséget

c.) aki a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretében sikeres záróvizsgát tesz.

 

A közigazgatási alapvizsga díja

A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori köztisztviselői illetményalappal megegyező összeg (azaz jelenleg 38.650 Ft), melyet a munkáltató fizet meg a vizsgaszervező részére.

Az alapvizsga díja magában foglalja a felkészítő konzultáción és a vizsgán való részvételt.

 

Vizsgaidőpontok

A közigazgatási alapvizsga az év során bármikor szervezhető. A vizsgaidőpontokat a vizsgaszervező határozza meg, és a Vizsgaportálon teszi közzé.

Közigazgatási alapvizsgát az általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak szervezni.

A vizsgaszervező köteles közzétenni az egyes vizsgák kijelölt időpontját a vizsgát megelőzően 60 naptári nappal.

A vizsgaszervező köteles vizsgaidőpontot biztosítani a vizsgázó számára a vizsgázó által megjelölt első vizsgaidőpontra való jelentkezéstől számított 90 naptári napon belül.

A vizsgaszervező indokolt esetben módosíthatja az előzetesen publikált időpontokat, amelyről minden esetben köteles tájékoztatni a vizsgaidőpontra bejelentkezett vizsgázót és a vizsgázó munkáltatóját is.

 

Regisztráció

A vizsgázó a közigazgatási alapvizsgára a Vizsgaportálon keresztül regisztrál és jelentkezik, melyhez a munkáltató előzetes regisztrációja szükséges.

 

Jelentkezés

Jelentkezés vizsgaidőpontra

A vizsgázó az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőpontokra a Vizsgaportálon keresztül jelentkezhet be.

A vizsgajelentkezés során a vizsgázónak jeleznie kell a felkészítő konzultáción való részvétel szándékát, amelyhez a munkáltató hozzájárulása szükséges.

A Vizsgaportál a munkáltatónak a vizsgázó jelentkezéséről a jelentkezést követően azonnal automatikusan értesítést küld. Ezt követően a munkáltató fejezi be a vizsgázó jelentkezését a vizsgára történő jelentkezéshez, valamint a felkészítő konzultáción való részvételhez történő hozzájárulással.

Ha a munkáltató a jelentkezéshez hozzájárulását nem adja meg, a vizsgázó jelentkezését érvénytelen jelentkezésnek kell tekinteni.

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő a Vizsgaportálon meghirdetett vizsganap előtt 5 munkanappal zárul le. (jelentkezési határidő)

A vizsgaidőpontra történő bejelentkezés a jelentkezési határidő előtt lezárul abban az esetben, ha a vizsgára bejelentkezők száma eléri a vizsgacsoport maximális létszámát.

Pótjelentkezés

Amennyiben a vizsgaidőpontra a jelentkezési határidő lejártáig bejelentkezők száma nem éri el a vizsgacsoport maximális létszámát, úgy a vizsgaszervező határidőn túli jelentkezéseket is elfogadhat.

A határidőn túli jelentkezést legkésőbb a vizsgát megelőző munkanap 12 óráig lehet tenni.

Átirányítás

Indokolt esetben a vizsgaszervező – a vizsgázóval egyeztetve – átirányíthatja a vizsgázót egy másik vizsgaszervezőhöz a közigazgatási alapvizsga letétele érdekében.

Indokolt esetnek minősül különösen, ha a közigazgatási alapvizsga letételére meghatározott határidő lejár és a vizsgáztatásra illetékes vizsgaszervező nem szervez vizsgát e határidő lejártáig.

Felkészítő konzultáció

A közigazgatási alapvizsgára való felkészülés történhet önállóan egyéni tanulás keretében, vagy a felkészítő konzultáción keresztül.

Ha a munkáltató hozzájárul a felkészítő konzultáción való részvételhez, a felkészítő konzultáció időtartamára köteles mentesíteni a vizsgázót a munkavégzés alól.

Ha a vizsgázó nem veszi igénybe a felkészítő konzultációt, a munkáltató a felkészítő konzultáció időtartamával megegyező időtartamban, azaz három munkanapban, mentesíti a vizsgázót a munkavégzési kötelezettsége alól.

A vizsgázót a közigazgatási alapvizsga időpontját megelőző, általa előzetesen bejelentett munkanapokon kell a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.

a Tananyag

A közigazgatási alapvizsga tananyagát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejleszti ki és aktualizálja a jogszabályi változásokra figyelemmel.

A közigazgatási alapvizsga tankönyv letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (www.uni-nke.hu) oldaláról, az Intézetek menüpontban található, Vezető és Továbbképzési Intézet/Vizsgák menüpontból.

A vizsga menete

A közigazgatási alapvizsga írásbeli vizsgából áll, melynek során a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. Minden egyes vizsgázó más-más feladatsort old meg. A vizsgakérdések a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerén alapulnak.

A feladatsor megoldása ellenőrzött körülmények között, számítógépen történik.

A feladatsor megoldására negyvenöt perc áll a vizsgázó rendelkezésre.

 A vizsga akkor eredményes, ha azon a vizsgázó a megszerezhető maximális 50 pontból legalább 26 pontot szerzett.

A vizsgázó köteles a vizsga időpontját megelőzően, a vizsga helyszínén, a vizsga megkezdése előtt legalább egy órával megjelenni.

A vizsga helyszínén a vizsgázó köteles igazolni személyazonosságát.

A vizsgázó nem vehet részt a vizsgán:

  • ha személyazonosságát igazolni nem tudja vagy
  • ha a vizsga megkezdését követően késve érkezik.

Vizsgabizonyítvány

Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – „megfelelt” minősítésű vizsgabizonyítványt állít ki a vizsgaszervező, melyet a vizsgát követően 15 munkanapon belül küld meg a vizsgaszervező a munkáltató számára.

A munkáltató köteles a részére kézbesített vizsgabizonyítványt a vizsgázó részére átadni.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a vizsgaszervező hiteles bizonyítvány másodlatot állít ki.

A hiteles bizonyítvány másodlat tartalma megegyezik a bizonyítványéval.

A bizonyítvány másolat kiállítása ingyenes.

A vizsgajegyzőkönyv

A vizsgáról a vizsgaszervező minden esetben vizsgajegyzőkönyvet állít ki.

A vizsgázó a vizsga lezárását követően hiteles vizsgajegyzőkönyv másodlatot kap, melyet a munkáltató részére köteles átadni.

Sikertelen vizsga

A vizsgázó sikertelen vizsga esetén ismétlővizsgát tehet.

Sikertelen a vizsga ha:

  • a vizsgázó a vizsgán „nem megfelelt” minősítést kap,
  • a vizsgáját alapos ok nélkül megszakította vagy
  • a vizsgabiztos a vizsgáját felfüggesztette.

Az eredménytelen vizsga korlátlan számban megismételhető a jogszabályban meghatározott határidőn belül.

Az ismétlővizsga díja a közigazgatási alapvizsga díjának 10%-a (azaz 3.865 Ft), melyet a vizsgázó munkáltatója térít meg a vizsgaszervező számára. Az ismétlővizsga díját a munkáltató átháríthatja a vizsgázóra.

 

A vizsga elhalasztása

A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltató küldi meg a vizsgaszervező részére.

A vizsga elhalasztása díjköteles. A vizsga elhalasztása esetén halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja megegyezik a közigazgatási alapvizsga díjának 10 %-ával (azaz jelenleg 3.865 Ft).

A halasztási díj a munkáltatót terheli, aki átháríthatja azt a vizsgázóra.

A vizsgázó első alkalommal díjmentesen elhalaszthatja a vizsgát, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor.

Önhibáján kívüli oknak minősül különösen a vizsgázó betegsége miatti keresőképtelensége. Ilyen esetekben a keresőképtelenséget igazoló dokumentumokat be kell nyújtani a vizsgaszervező részére.

 

Jogorvoslat

A vizsgaszervező a vizsgázó kérésére a vizsga eredményének közzétételét követő három munkanapon belül lehetőséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor megtekintésére.

Panasz

A közigazgatási alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a vizsgázó írásban panasszal élhet a vizsgaszervező vezetőjénél a panaszra okot adó esemény, vagy cselekmény bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül. A panaszra okot adóesemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított három hónapon túl a panasz nem nyújtható be.

A panaszt 15 naptári napon belül kell elbírálni.

 

A fogyatékkal élő vizsgázókra vonatkozó speciális szabályok

A fogyatékkal élő vizsgázó a fogyatékosság fajtájától és súlyosságától függően egyszerűsített vizsgát tesz.

A fogyatékkal élő vizsgázó a közigazgatási alapvizsgára történő jelentkezéskor jelzi munkáltatója felé, hogy egyszerűsített vizsgát kér. A munkáltató a jelentkezés jóváhagyásakor köteles a vizsgaszervezőtől kérni az egyszerűsített vizsgát, a vizsgaszervező pedig köteles az egyszerűsített vizsga megszervezését biztosítani.

Az egyszerűsített vizsgán, amennyiben a fogyatékosság jellege ezt indokolja, biztosítani kell a vizsga szóbeli beszámolóval történő felváltását. A felváltás kizárólag annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, amelyet a fogyatékkal élő vizsgázó orvosi igazolással támaszt alá.

Az egyszerűsített vizsga során a vizsgabiztos az elektronikus rendszer által véletlenszerűen generált feladatsort, a vizsgaszervező vezetője által kijelölt két tanú jelenlétében felolvassa és a vizsgázó által válaszként megadott megoldást megjelöli.

A két tanú a vizsgajegyzőkönyvet hitelesíti.

A vizsgát követően a vizsgázó vizsgajegyzőkönyv másodlatot kap.

 

2013. március 19., kedd 09:14

Tájékoztató az építésügyi vizsgáról

A vizsgáról részletes információk itt érhetők el.

 

Látogató számláló

16261118

IP cím: 34.237.51.159
Idő: 2019-12-13 08:18:37

Képek Nógrádról