Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

Nagy Vilmos

Nagy Vilmos

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet szabályozása alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya Növény- és Talajvédelmi Osztálya ezúton teszi közzé a 2016-os évben Nógrád megyében engedélyezett mező- és erdőgazdasági célú légi munkavégzésekkel kapcsolatos információkat.

A tájékoztató innen tölthető le (.xls, Legutóbb frissítve: 2016. október 4.)

Tájékoztató a légi munkavégzés engedélyezéséről

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet a Magyarország területén, annak légterében mezőgazdasági légijárművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységekre kell alkalmazni.

Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani.

A kijuttatási terv iránti kérelem 2012. augusztus 1. után igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 5 000 Ft.  Ezt a Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni és a befizetésről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetéséről a 63/2012. (VII.2.) VM rendelet rendelkezik.

A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a szakirányítónak kell benyújtania a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább 30 nappal.

A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

A rendelet szabályozása alapján a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya a hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzéteszi a légi permetezéssel megmunkálandó területre, a kijuttatás időpontjára és az alkalmazott növényvédő szer típusára vonatkozó információkat.

A bejelentések befogadására a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya szabad- és munkaszüneti napokon készenlétet tart fenn, amelyre vonatkozó információkat hirdetőtábláján és holnapján közzéteszi.

Készenlétben lévő elérhetőségei:

Hornyák Attila, +36-20/243-83-72, hornyaka[kuk ac]nebih[pont]gov[pont]hu

A szántóföldi és kertészeti kultúrák növényvédelmi költségei a termesztési költségek 25-30 %-át is elérhetik. Ez a nagy anyagi ráfordítás csak magas színvonalú növényvédelmi tevékenység esetén térül meg, mivel a kijuttatás-technológia jelentősen befolyásolja a növényvédő szerek hatékonyságát. Nagy figyelmet kell tehát fordítani nemcsak a megfelelő növényvédő szer kiválasztására és annak az optimális időben való, szakszerű kijuttatására, hanem a növényvédő gépek állapotára, munkájuk minőségére, és a gépkezelők képzésére is.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc–biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény– és Talajvédelmi Osztálya Szécsény város területén két termelőnél növény-egészségügyi zárlatot rendelt el az általuk termelt burgonya baktériumos gyűrűs rothadása miatt, amit egy zárlati károsító idézett elő. A fertőzött burgonya tételek ártalmatlanítása folyamatban van. (A betegségnek az emberi egészségre káros hatása nincsen.)

Tüneketk gumónTünetek levélen

A burgonya baktériumos gyűrűs rothadása a világ számos pontján előforduló betegség. Okozója, a Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus az Unió egész területén karantén (zárlati) károsítónak minősül. Megjelenése után nincs már lehetőség védekezni ellene, ezért elterjedése esetén nagy gazdasági kárt okozhat a burgonyatermesztésben.

A kórokozó jelenlétének felderítésére a növényvédelmi hatóság minden évben az 1 hektárnál nagyobb burgonya termelőknél növény-egészségügyi szemlét végez. Megyénkben 2014 decemberében került először beazonosításra a kórokozó. 2015-ben Szécsényben a fertőzött termőhelyeken végzett utóellenőrzések során két termelőnél, összesen 7,2 hektáron termelt étkezési burgonyából vett mintákban mutatta ki a hatósági laboratórium a kórokozó jelentétét. A növényvédelmi hatóság a fertőzöttségre utaló előzetes eredmények birtokában azonnal elrendelte a forgalomba hozatali, szállítási és felhasználási tilalmat. A megerősített eredmények alapján folyamatban van a fertőzöttnek nyilvánított táblákon termett összes burgonya megsemmisítése.

A betegség terjedésének legjelentősebb forrása a gumó. A fertőzött gumók évről évre történő elültetésével a baktérium hosszú ideig képes tünetek kiváltása nélkül jelen lenni a zöld növényi részekben és az új gumókban. Állományon belül a művelő- és betakarító gépek útján terjed, amelyekre tapadva fertőzőképességét hosszú hónapokon keresztül megőrzi.

Mind emiatt nagyon fontos, hogy ne ültessünk el növény-egészségügyi szempontból ellenőrizetlen vetőgumókat.Legjobb a fémzárolt vetőgumó, amely a szaporítóanyag minőségét is garantálja. Megoldást jelenthet a saját előállítású vetőburgonya felhasználása a következő évben, ha a termelő a termesztési év február 28-ig bejelenti igényét, és kéri a növényvédelmi hatóságnál a vető tételek vizsgálatát. Termőhelyi szemlével és laboratóriumi vizsgálattal kiszűrhető a karantén károsító esetleges jelenléte, így növelhető a termesztés növény- egészségügyi biztonsága.

 Pesti Jánosné

növényvédelmi felügyelő

 

Több mint tízezer kilogrammnyi jelöletlen, azonosíthatatlan származású gyümölcs és zöldség tételt zároltak a Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának munkatársai szerda este. 

Hazánkban nem engedélyezett hatóanyag tartalom miatt a NÉBIH elrendelte a Póker Extra 80 WDG gombaölő növényvédő szer 93131250 és 93131251 gyártási számú tételeinek visszagyűjtését. A szerben szennyezésként előforduló, nem engedélyezett hatóanyag a mézelő méhek és egyéb hasznos beporzó rovarok pusztulását okozhatja.

2014. június 16., hétfő 07:31

Hatósági ügyek, ügyleírások

Feltöltés alatt!

A szöveg csak példa!

Hatósági ügy megnevezése Frissítés dátuma
   
   

 

2014. június 06., péntek 08:03

Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

 
Székhely  
Postacím (postafiók szerinti cím, ha van)  
Telefonszám  
Faxszám  
Központi elektronikus levélcím  
Honlap  
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége  
Ügyélszolgálat vagy közönségkapcsolati vezető neve  
Az ügyfélfogadás rendje  

 

Közzétételi egység A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  

 

Közzétételi egység A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége  

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv  

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek  

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység  A szerv által alapított közalapítványok  

1.5. Lapok

Közzétételi egység Lapok  

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  Alapvető jogszabályok  
  Közjogi szervezetszabályzó eszközök  
  SzMSz  
  Ügyrend  
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  
  A szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató  

2.2. Hatósági ügyek

Közzétételi egység A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  Hatósági ügyek, ügyleírások  

2.3. Közszolgáltatások

Közzétételi egység Közszolgáltatások  

2.4. Nyilvántartások

Közzétételi egység A szerv nyilvántartásai  

2.5. Nyilvános kiadványok

Közzétételi egység A szerv nyilvános kiadványai  

2.6. Pályázatok

Közzétételi egység    

2.7. Hirdetmények, közlemények

Közzétételi egység A szerv hirdetményei, közleményei  

2.8. Közérdekű adatok

Közzétételi egység Közérdekű adatok igénylése  
  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  

2.9. Közzétételi listák

Közzétételi egység Különös közzétételi lista  
  Egyedi közzétételi lista  

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A gazdálkodási adatokat a Törzshivatal közzétételi listája tartalmazza, mely elérhető itt.

A megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai által végzett felderítés alapján az országban több helyen (Csongrád, Békés, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Nógrád megye) megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) L1-es, egyes megyékben az L2-es fokozatú lárvája. Hazánkban az amerikai szőlőkabócát 2006-ban, míg a FD betegséget 2013-ban észlelték először.

A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igzagtósága az alábbiakról tájékoztatja a gazdálkodókat:

A kijelölt nitrátérzékeny területeken a tápanyagok felszíni és felszín alatti vizekbe jutásának megelőzésén van a hangsúly a mezőgazdasági tevékenység során, melyet az Európai Unióban a Tanács 91/676/EGK irányelve ír elő. Az előírások betartása a kölcsönös megfeleltetés rendszerében a mezőgazdasági támogatásokat igénybe vevőknél ellenőrzésre kerül.

2013. március 20., szerda 08:25

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

Nograd Megyei Kormanyhivatal Noveny- es Talajvedelmi Igazgatosaga

 

2660 Balassagyarmat Mártírok útja 78.
Levelezési cím: 2662 Balassagyarmat Pf. 3.
Telefon: +36 (35) 501-370
Telefax: +36 (35) 501-371
e-mail: nograd-nti [kukac]nebih[pont]gov[pont]hu

Puszta Gergely

osztályvezető, főosztályvezető-helyettes

+36 (35) 501-370

e-mail

Ügyfélfogadás

Hétfő

8:00-16:30

Kedd

8:00-16:30

Szerda

8:00-16:30

Csütörtök

8:00-16:30

Péntek

8:00-14:00

 

 

A Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatai az SZMSZ szerint:

<Feltöltés alatt!>

Látogató számláló

16721793

IP cím: 3.229.142.175
Idő: 2020-01-29 01:37:00

Képek Nógrádról