Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

2013. március 21., csütörtök 12:12

Agárügyi Főosztály

Írta: 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Földművelésügyi Osztály

 
 
fmig
 
 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Földművelésügyi Osztály

Cím 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
Levelezési cím 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2. Pf: 196
Telefon 06-32-521-506; 06-32-521-501
Fax 06-32-521-524
E-mail foldmuvelesugy[kukac]nograd.gov.hu; vadhal[kukac]nograd.gov.hu

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály vezetője:

Név Beosztás Telefonszám E-mail
Tácsik Bálint osztályvezető 06-32-521-502 tacsik.balint[kukac]nograd.gov.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,00-12,00
Kedd 9,00-12,00 és 13,00-15,00
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 9,00-12,00
Péntek 9,00-12,00

  ervezeti tagozódása:               ldművelésügyi Osztály                fmig-nograd[kukac]nebih.gov.huVadászati-Halászati Osztály            vadhal-nograd[kukac]nebih.g                   

 Földművelésügyi feladatok

A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben,a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő egyes földművelésügyi, halgazdálkodási és vadgazdálkodási feladatokat.

    

 Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya feladatai az alábbiak:

Földművelésügyi feladatok:

1. kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket

2. koordinációs feladatai keretében ellátja a falugazdász hálózat szakmai koordinációját, a munkáltatói jogokat gyakorló járási állat-egészségügyi hivatalt vezető járási főállatorvos egyidejű tájékoztatása mellett, ennek keretében igény szerinti gyakorisággal szakmai koordinációs értekezletet tart. Az értekezletek keretében

 • tájékoztatást ad a feladatvégzésre vonatkozó aktuális ágazati jogszabályi környezetről,

2. egyedi közhatalmi /hatósági/ feladatai tekintetében:

 • ellátja a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabály által meghatározott feladatokat (341/2007 Korm. rendelet),
 • ellátja a részarány-földkiadással kapcsolatos feladatokat, a körzeti földhivatalok adatszolgáltatása alapján az ún. maradvány termőföldek állami tulajdonba adását (1992. évi II. törvény 25/A §.),
 • ellátja a 1993-2004. közötti időszakban tisztán nemzeti forrásból finanszírozott beruházások éves ellenőrzési feladatait,
 • intézi az agrár-forgóeszköz finanszírozással összefüggő, különböző szintű jogforrások által meghatározott jogosultság igazolásokat (ún záradékolási feladatok),
 • kezeli a szőlő és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatások kérelmeit, az adó visszatérítés igazolását (46/2008. FVM rendelet),
 • intézi a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (41/2008. FVM rendelet),
 • ellátja a kárenyhítő juttatás igénybevételével, illetve vis major eseményekkel kapcsolatos bejelentések, kérelmek kezelését, a helyszíni szemlék lebonyolítását és a hatósági bizonyítványok kiadását, (2011. évi CLXVIII. tv; 21/2012. VM. rendelet),
 • ellátja az őstermelői igazolványok nyilvántartásával, az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával kapcsolatos, továbbá az őstermelői igazolványok használatának jogszerűségére irányuló ellenőrzési feladatokat (1995. évi CXVII tv; 228/1996. Korm.r.),
 • ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételét és az adatbázissal összefüggő hatósági igazolások kiállításával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat (326/2001. Korm. rendelet).
 • ellátja a kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat (162/2003 Korm. rendelet)
 • kiadja a 114/2008. (IX.5.)  FVM r. szerint a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott hitel és lízing igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokat
 • 9/2015. FM rendelet alapján hatósági bizonyítványt kiállítása termeléshez kötött gyümölcsös támogatási kérelmek esetén

3. Egyéb feladatai tekintetében:

 • ellátja az állami tulajdonú vízi létesítmények kezelői jogállásából fakadó feladatokat,
 • részt vesz a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában,
 • részt vesz a területi vízgazdálkodási koncepciók elkészítésében,
 • ellátja az egyéb jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírt feladatokat.

Vadászati és halgazdálkodási feladatok:

1. Kodifikációs tevékenysége keretében véleményezi a vadászati, halászati tevékenységet érintő jogszabály tervezeteket.

2. Elsőfokú vadászati hatósági és igazgatási feladatai tekintetében ellátja az 1996. évi LV. törvényben, illetve ennek végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4.) FVM rendeletben meghatározottakat.

3. Elsőfokú halgazdálkodási hatósági és igazgatási tevékenysége keretében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény illetve ennek végrehajtási rendelete a hatáskörébe utal.

4. Egyéb feladatai tekintetében

 • statisztikai adatszolgáltatást nyújt az Országos Vadgazdálkodási Adattár, valamint az Országos Halászati Adattár részére
 • pályázatot ír ki a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására.
 • ellátja a mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatokat
 • az 1380/2013. (VI.27.) Korm. határozat alapján részt vesz a Területi Vadgazdálkodási Tanács munkájában
 • a 126/2013. (XII.17.) VM rendelet alapján részt vesz a vadászvizsgáztatásban
 • a 2009. évi XXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13) FVM rendelet alapján véleményezi az erdészeti vadkárelhárító kerítés építését

 

 

 

 

 

 

 

Látogató számláló

16714276

IP cím: 3.229.142.175
Idő: 2020-01-28 03:44:05

Képek Nógrádról