Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

2014. március 31., hétfő 14:19

Közérdekű adatok

Írta: 

Feltöltés alatt!

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Közzétételi egység Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhely 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9.
Postacím (postafiók szerinti cím, ha van) 3101 Salgótarján Pf.: 265.
Telefonszám 32/620-702
Faxszám 32/620-713
Központi elektronikus levélcím hivatal{kukac}nograd.gov.hu
Honlap www.nmkh.hu
Ügyfélfogadás rendje

Főosztályok (2016.02.22.)

Járási Hivatalok (2016.02.22)

II. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája    (2015.04.15)

 

III. Kormányhivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Főosztályok (2016.02.22)

Járási Hivatalok (2016.02.22.)

 

2. A felügyelet költségvetési szervek

Kormányhivatal felügyelete, irányítása vagy ellenőrzése alatt álló szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, elérhetőségei

A Nógrád Megyei Kormányhivatal a szervezeti keretén belül működtetett szervezeti egységeken túlmenően nem működtet közfeladatot ellátó szervet. (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs adat (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

 

4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

Nincs adat (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

 

5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

Nincs adat (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Feltöltés alatt!

(1 évig archívumban)

 

7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, az az alapító határozata, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs adat (2015.04.15)

(1 évig archívumban)

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

(1 évig archívumban)

 

2. Hatósági ügyek

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Egészségbiztosítási Osztály

Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

Foglalkoztatási Főosztály

Foglalkoztatási Osztályok

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Építésügyi Osztály

Oktatási és Hatósági Osztály

Rétsági Járási Hivatal

 

3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások

Feltöltés alatt!

(1 évig archívumban)

 

4. Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró jegyzéke

Önkormányzatok elérhetőségei

Nemzetiségi önkormányzatok

(1 évig archívumban)

 

5. Nyilvános kiadványok

Nincs adat (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

 

6-7. Testületi szervek eljárási szabályai

Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium Ügyrendje (2015.06.18.)

(1 évig archívumban)

 

8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok leírása

Nincs adat (2015.04.15.)

(1 évig archívumban)

9. Hirdetmények, közlemények

Hírek, Hirdetmények

(1 évig archívumban)

 

10. Közérdekű adatok igénylése

I. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Feltöltés alatt!

Adatvédelmi felelős: dr. Kalocsai Péter főigazgató

 

II. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2015. II. félév

2016. I. félév Feltöltés alatt!

(1 évig archívumban)

 

III. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs adat (2015.07.07)

(1 évig archívumban)

 

IV. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs adat (2015.07.07)

(1 évig archívumban)

 

11. Közzétételi listák

Különös közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista: A Nógrád  Megyei Kormányhivatalban egyedi közzétételi lista nem került meghatározásra (2015.04.15.)

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1.  A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok ellenőrzések listája

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

NMKH 2016. évi Ellenőrzési terv (2016.03.21)

NMKH 2015. évi Ellenőrzési terv (2015.12.23)

(1 évig archívumban)

 

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései

Állami Számvevőszék ellenőrzései  (2015. 01. 19.)

(1 évig archívumban)

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (2015. 01. 19.)

(1 évig archívumban)

 

IV A működés eredményessége, teljesítmény

 

Nincs adat (2015.01.19)

(1 évig archívumban)

 

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukei egység

Hatósági statisztika 2014. év

Statisztikai adatszolgáltatás birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatban 2014. év

Hatósági statisztika 2015. I. félév

Hatósági statisztika 2015. II. félév

(1 évig archívumban)

 

2.  Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2016. 06. 22.)

(10 évig archívumban)

 

II. Számviteli beszámolók

2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; (2016. 06. 22.)

(10 évig archívumban)

 

III. Költségvetés végrehajtása

2015; 2014; 2013; 2012; 2011; (2016. 06. 22.)

(10 évig archívumban)

 

3.  Működés

I. Foglalkoztatottak

2014; 2015;   (2015. 01. 13.)

(1 évig archívumban)

 

II. Támogatások

Nincs adat (2015.01.19)

(1 évig archívumban)

 

III. Szerződések

2015; (2016.07.12)

2016 I. félév(2016.08.24.)

(1 évig archívumban)

2016; (2017.01.10)

 

IV. Koncessziók

 

Nincs adat (2015.01.19)

(1 évig archívumban)

 

V. Egyéb kifizetések

 

Nincs adat (2015.01.19)

(1 évig archívumban)

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Európai Unió által támogatott fejlesztések  (2016. 08. 02.)

 

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzés (2015. 01. 19.)

Látogató számláló

16690984

IP cím: 3.227.2.246
Idő: 2020-01-25 15:07:07

Képek Nógrádról